ประวัติความเป็นมา
 การผลิต
 ผลิตภัณฑ์
 การควบคุณภาพ
 แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
 
Welcome to RICH ASIA Industry Co., Ltd.

การควบคุมคุณภาพ

      เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ RAI นำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคาร เครื่องเรือน ระบบวางท่อ และงานทั่วไป การควบคุมคุณภาพถือเป็นสิ่งจำเป็น ผลิตภัณฑ์ของ RAI จึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตราฐานอเมริกา (ASTM), มาตราฐานญี่ปุ่น (JIS), และมาตราฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS)

Copyright 2011@Rich Asia Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.