ประวัติความเป็นมา
 การผลิต
 ผลิตภัณฑ์
 การควบคุณภาพ
 แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
 
Welcome to RICH ASIA Industry Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์

      ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กที่ RAI ผลิตได้ จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งท่อเหล็กออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
       - ท่อเหล็กดำ เป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง มักใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคาร สะพาน บ้านพักอาศัย และเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆได้แก่ มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตราฐานอเมริกา (ASTM), มาตราฐานญี่ปุ่น (JIS), และมาตราฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS)
       - เหล็กรูปตัวซี เป็นหนึ่งในวัสดุสำคัญในงานโครงสร้าง ซึ่งนิยมใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำ


Copyright 2011@Rich Asia Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.