ประวัติความเป็นมา
 การผลิต
 ผลิตภัณฑ์
 การควบคุณภาพ
 แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
 
Welcome to RICH ASIA Industry Co., Ltd.กระบวนการผลิต

      กระบวนการผลิตเริ่มจากการนำเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot coil) ชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กมาเข้าเครื่องซอย (Slitter) เพื่อตัดแบ่งตามความกว้างที่ต้องการแล้วนำไปขึ้นรูปให้ได้ตามขนาดความกว้างที่ต้องการ แล้วนำไปขึ้นรูปให้ได้ตามขนาด และรูปทรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม ทรงแบน และทรงรูปตัวซี เป็นต้น หลังจากนั้น ท่อเหล็กที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วนำไปตัดให้ได้ขนาดความยาว 6 เมตรตามมาตราฐาน หรือตามที่ลูกค้ากำหนด โดยท่อเหล็กดำสำหรับขายในตลาดต่างประเทศจะได้รับการเคลือบผิวท่อเหล็กอีกครั้งเพื่อให้ได้มาตราฐานที่กำหนด ก่อนผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และการมัดรวมเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป ในขณะที่ท่อเหล็กชุบสังกะสีจะนำท่อเหล็กดำที่ได้มาผ่านกระบวนการทดสอบแรงดันน้ำ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบสังกะสี การดัดท่อให้ตรง การทำเกลียวต่อไป


Copyright 2011@Rich Asia Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.