ประวัติความเป็นมา
 การผลิต
 ผลิตภัณฑ์
 การควบคุณภาพ
 แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
 
Welcome to RICH ASIA Industry Co., Ltd.

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

      บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ("RAI") จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 เดิมชื่อ บริษัท สยาม เฟอร์โร อินดัสทรี จำกัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดำเนินธุรกิจผลิตท่อเหล็กดำ และเหล็กรูปตัวซี สำหรับใช้ในธุรกิจก่อสร้าง เครื่องเรือน และระบบวางท่อ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 2 ตำบล กาหลง อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร บนที่ดิน 93-3-61 ไร่ พื้นที่โรงงาน 48,200 ตารางเมตร


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

       การประกอบธุรกิจ RAI เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตท่อเหล็กประเภทต่างๆ สำหรับงานโครงสร้างในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เครื่องเรือน ระบบการวางท่อ และงานทั่วไป ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และเหล็กรูปตัวซี โดยเริ่มเปิดดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีศักยภาพสูงในการผลิตรายหนึ่งของประเทศไทย


Copyright 2011@Rich Asia Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.